Arbetsregler på en flyttfirma

Om en flyttfirma har kollektivavtal och följer transportarbetareförbundet finns det ett antal saker som de måste följa. Här är ett axplock av frågor man kan stöta på i vardagen på en vanlig flyttfirma.

Scheman

Som behovsanställd kan det hända att man får frågan om jobb på kort varsel och att man då känner att man måste hoppa in och ställa upp. Enligt avtalet ska du som arbetar på en flyttfirma eller inom någon annan verksamhet ansluten till transportarbetareförbundet få ditt schema senast fem dagar innan det träder i kraft.

Arbetskläder

Jobbar du på en flyttfirma ska de stå för kläder och skor om det behövs. Framför allt brukar det handla om skyddsskor som ska lämnas ut till de anställda. Dessa måste lämnas tillbaka när du slutar din anställning.

När en anhörig går bort

Du har rätt till betald ledighet utöver din semester för att gå på begravning för en nära anhörig. Det kan till exempel röra sig om en förälder, ett syskon eller ett barn som anses vara nära anhörig.

Övertidsersättning

Om du är fast anställd och går på ett fast schema med givna arbetstider varje vecka har du rätt till övertidsersättning när du blir inkallad för arbete utöver det schemat. Om du däremot är behovsanställd, oavsett om det brukar vara åtta eller 40 timmar per vecka som är behovet får du endast övertidsersättning för arbete utöver heltidsarbete på veckobasis. Alltså om du arbetar mer än 40 timmar en vecka.

Måste jag vara ledig när vi inte har flyttjobb?

En flyttfirma utan jobb kan inte tvinga sina anställda att ta ut semester. Det spelar ingen roll om ledigheten är betald eller obetald, arbetsgivaren har en skyldighet att ta fram arbetsuppgifter åt den anställde.

Har jag rätt till lön när jag är under upplärning till packmästare?

Om du kommer in som ny anställd packmästare och behöver gå på upplärning en period har du fortfarande rätt till lön. Är du ny i branschen och behöver läras upp kan arbetsgivaren förhandla om att du ska gå in på minimilön för tjänsten tills du kan jobbet.

Byter jobb och behöver upplärning

Om du byter jobb internt på en flyttfirma, exempelvis från flyttkarl eller chaufför till packmästare har du fortfarande rätt till lön när du lär dig nya saker. Har ni avtalat om en ny högre lön för att du avancerar är det den högre lönen som gäller även om du har en startsträcka i din nya roll.